Stöd oss

Mäns våld mot kvinnor är ett av samhällets största problem. År 2015 tog svenska myndigheter emot 29 000 klagomäl avseende våld mot kvinnor och 6 000 våldtäktsanmälningar. Ca 17 kvinnor mördas varje år av män som har eller har haft kärleksrelationer med dem. Vi behöver ditt stöd för att driva vårt för samhället synnerligen viktiga arbete. Vi kan göra skillnad!

Du hittar oss också på Facebook

Bli volontär

Vår verksamhet bedrivs helt ideellt och vi är beroende av volontärer som stöttar oss i arbetet för ett jämställt samhälle fritt från våld. Ansökan till volontärutbildningen som startar hösten 2018 är stängd, men en ny utbildning planeras till hösten 2019. 

Bli stödmedlem

Stöd oss genom att bli stödmedlem! Bidra med 150 SEK via bankgiro 688-3920. Bidraget går oavkortat till verksamheten.

 

Ge en gåva

För att kunna hjälpa ännu fler behöver vi ditt stöd. Kvinnojouren tar tacksamt emot donationer från företag och privatpersoner till bankgiro 688-3920. Vi välkomnar alla bidrag, stora som små! Bidraget går oavkortat till verksamheten.

Gåvor 

Vi är en ideell förening som bedriver verksamheten utifrån bidrag från privatpersoner och organisationer som står bakom vårt arbete. För att kunna hjälpa ännu fler behöver vi ditt stöd. 

Ge ditt bidrag på BG 688-3920. Tack för din gåva!

 

Vill du skänka kläder eller leksaker?

Kvinnojouren Kerstin har i nuläget inget skyddat boende och har därför inte möjlighet att ta emot kläder, leksaker eller dylikt. 


Våra samarbetspartners

Kvinnojouren Kerstin samverkar med Lidingö stad där vi gemensamt verkar för ett ökat och lättillgängligt stöd för kvinnor och barn som utsatts för våld i nära relation. Den gemensamma målsättningen är att våldet i kommunen ska minska.

Tack!

 Kvinnojouren Kerstin vill rikta ett varmt tack till de som stödjer vår verksamhet:

 • Lidingö hem
 • Lidingö stad
 • Marulk AB
 • Stockby Hantverkarförening
 • Antrop
 • Camelonta
 • Nina Ericson
 • Din salong på Lidingö

 

Volontärutbildning - gör skillnad tillsammans med oss!

Vår verksamhet bedrivs helt ideellt och vi är beroende av volontärer som bistår organisationen med ett handfast och praktiskt arbete och stöttar oss i arbetet mot ett jämställt samhälle fritt från våld. Kvinnojouren Kerstin i Lidingö erbjuder volontärutbildning en gång per år. Genom utbildningen får du kunskaper om våld i nära relation och om arbetet i en kvinnojour. 

Som volontär hos oss får du:

 • Möjlighet att göra en meningsfull insats
 • Vara en del i att kämpa för kvinnors rättigheter
 • Delaktighet i och möjlighet att påverka verksamhetens utveckling
 • En introduktion till uppdraget
 • Kontinuerlig fortbildning
 • Mentorskap vid behov 

Du deltar som volontär i vår kärnverksamhet. Exempel på arbetsuppgifter är att svara i vår jourtelefon några gånger per månad som du själv väljer från schema (genomförs från hemmet). Du kan även vara kontaktperson till kvinnor som behöver hjälp och stöd i olika skeenden.  Det kan innebära att vara en professionell vän, ett stöd under en eventuell rättsprocess, följa med till olika myndigheter mm. Att arbeta opinionsbildande för att sprida information om våldsproblematiken och marknadsföra kvinnojourens verksamhet och värdegrund är andra exempel på ideellt arbete.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har ett genuint intresse och engagemang i kampen mot våld i nära relationer. Du får gärna ha kunskap i ämnet, men det är inget krav. Du behärskar det svenska språket flytande i både tal och skrift. Viktiga egenskaper är empati, lyhördhet och att ha ett positivt tankesätt. Personlig lämplighet är direkt avgörande. Ett urval görs i samband med ansökan, varav ett antal av de som uppfyller kriterierna och eventuella meriter kallas till möten med möjlighet att träffa kvinnojourens volontärer. Därefter erbjuds vår obligatoriska grundutbildning för att sedan bli volontär. Innan uppdraget startar kommer vi att begära ett utdrag ur belastningsregistret och du får signera ett tystnadslöfte. 

Villkor

Antagen volontär ska genomgå Kvinnojouren Kerstin i Lidingös grundläggande volontärutbildning. Du ska bli medlem i Kvinnojouren Kerstin i  Lidingö och vara engagerad under minst ett års tid. Du bidrar aktivt till vårt arbete genom till exempel stödtelefonen, den löpande kärnverksamheten såsom våra projekt och utbildningar samt deltar vid medlemsmöten en gång i månaden.

Ansökan

Ansökan till utbildningen som startar hösten 2018 är stängd (inom kort kommer intresseanmälan kunna göras för utbildningen som planeras hösten 2019). Intervjuer hålls i början av september. Utbildningen startar för antagna sökande i oktober 2018. Utbildningen kommer att äga rum på Lidingö. 

Mer om utbildningen

Volontärutbildningen är fördelade på både helg och vardagkvällar, preliminärt under oktober till december 2018. Utbildningen ger dig en gedigen grund att stå på och lyfter teman såsom en introduktion till våld i nära relation, genus och feminism, våldets uttryck och orsak, juridik, hedersrelaterat våld och förtryck samt samtalsmetodik mm.

Utbildningen är krävande, både i tid och engagemang samt kretsar kring ämnen som är svåra och tunga. Vi vill att man har tänkt igenom sin egen livssituation innan man påbörjar utbildningen. Är man i kris eller har obearbetade trauman ser vi att man först tar hand om sig själv och sitt välmående.