2020-12-23

Publicerad i Lidingö Nyheter

Klicka här:
lidingonyheter.se/vilket-ansvar-tar-du-for-en-frojdefull-jul-i-ar/ 

 

 

 

Publicerad i Mitti

Klicka här: 

https://www.mitti.se/debatt/vilket-ansvar-tar-du-for-en-frojdefull-jul-i-ar/reptlw!2zkHTl6VYMVYN82DQxGywQ/