Lidingö inför Huskurage

2018-09-03
Nu satsar Lidingö stad i samarbete med Kvinnojouren Kerstin på Huskurage - ett effektivt sätt att förebygga och förhindra våld i nära relation genom att ge grannar verktyg att agera. Nu hoppas vi att policyn ska få stor spridning och antas av bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och andra intressenter på Lidingö.
Enligt en undersökning som genomfördes på Lidingö år 2016 svarade 31 % av de tillfrågade kvinnorna på Lidingö att de någon gång i livet har utsatts för våld i nära relation, vilket är fler än riksgenomsnittet. Men mörkertalet är enormt. Huskurage är en enkel policy som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa.
 
Den 17 september bjuder Lidingö stad och Kvinnojouren Kerstin in till uppstartsmöte för intressenter där vi tillsammans förtsätter att arbeta för ett Lidingö fritt från våld.

Peter Svensson, en av grundarna till den ideella föreningen Huskurage, kommer att berätta om vad Huskurage innebär och hur enkelt det fungerar med policyn som kan rädda liv. Lidingö stads samordnare för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck presenterar stadens satsningar inom området och Kvinnojouren Kerstin berättar om sitt arbete. Vi kommer också att diskutera hur vi tillsammans på Lidingö kan införa och arbeta med Huskurage.

Vill du att din bostadsrättsförening eller hyresgästförening ska delta i satsningen? Hör av dig till oss på [email protected].