Huskurage på Lidingö - nu är vi igång

2018-09-17

Idag hölls uppstarten av Huskurage på Lidingö, ett samarbete mellan Lidingö stad och Kvinnojouren Kerstin. Huskurage är en enkel policy som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa.

Under uppstartsmötet föreläste Peter Svensson, en av grundarna av föreningen Huskurage. Lidingö stads samordnare för våld i nära relationer, Marina Florin, presenterade stadens arbete på området och Kvinnojouren Kerstins ordförande, Johanna Westien, informerade om kvinnojourens stödverksamhet. Inledningstalade gjorde Birgitta Sköld, ordförande i social- och omsorgsnämnden.

Övriga deltagare på mötet var bland annat lokalpolitiker, tjänstepersoner från omsorgs- och socialförvaltningen, Lidingö stads preventionssamordnare och stadens säkerhetschef, Lidingös största bostadsföretag och hyresgästföreningar, hemtjänst och servicehus, polis och Brottsofferjouren.

Nu är det dags för er att ta vid!

Här kan du ladda ned en affisch som du kan sätta upp där du bor.

Det finns även möjlighet att anpassa affischen själv utifrån er grafiska profil. Här hittar du en mall som är fri att användaLägg gärna till kontaktuppgifter till Kvinnojouren Kerstins stödtelefon och Lidingö stads jourtelefon så boende vet var de ska vända sig om de behöver stöd och hjälp. 

Andra telefonnummer som är bra att ha med är till exempel Origo (hedersrelaterat våld), BRIS och Nationella Kvinnofridslinjen. 

Vi hjälper er gärna att implementera policyn

Lidingö stads samordnare för våld i nära relation och Kvinnojouren Kerstin hjälper gärna till med införandet av Huskurage där du bor. Har du frågor, feedback eller vill att vi föreläser hos er, tveka inte att höra av er till oss!

Lidingö stads samordnare för våld i nära relation och Kvinnojouren Kerstin hjälper gärna till med införandet av Huskurage där du bor. Har du frågor, feedback eller vill att vi föreläser hos er, tveka inte att höra av er till oss på [email protected]

Vi gör det tillsammans!