Centerpartiet vill ha bättre skydd för våldsutsatta på Lidingö

2018-05-30

Idag skriver Lidingösidan att Centerpartiet har i en interpellation lyft frågan om Lidingö stad har planer på att inrätta ett skyddat boende på Lidingö och hur staden kan öka sin stöttning av Kvinnojouren Kerstin. Bakgrunden är den undersökning som genomfördes 2016 som visade att 31 % av kvinnorna boende på Lidingö utsatts för våld någon gång under sin livstid.

Under mandatperioden har stödet till kvinnojouren minskat.

- 2016 kom nya riktlinjer för frivilligt socialt arbete. För varje bidragskrona som staden ger ska verksamheten skapa egen finansiering, säger Johanna Westien, ordförande i Kvinnorouren Kerstin. För oss innebar det att anslaget minskade med 25 procent. För 2018 har vi fått 90.000 kronor.