8 mars 2019: Ljusmanifestation

2019-02-26

Ljusmanifestation för ett jämställt samhälle fritt från våld på internationella kvinnodagen! 

Kvinnojouren Kerstin anordnar den 8 mars en ljusmanifestation i Lidingö centrum kl 17.00 för att belysa det våld som kvinnor och barn utsätts för. 

Enligt en undersökning som genomfördes på uppdrag av Omsorgs- och socialförvaltningen 2016 svarade 31 % av de tillfrågade kvinnorna på Lidingö att de någon gång under sin livstid har utsatts för våld i nära relation. Andelen som utsatts för våld är enligt denna studie högre än riket, men lägre än i Stockholms stad. 

Något som bekymrar polisen är det ökade våldet och hoten mot kvinnor och barn. Förra året anmäldes 59 fall av våld mot kvinnor där offret var bekant med gärningspersonen på Lidingö. Läs mer här. 

Våldet på Lidingö måste både uppmärksammas och förebyggas.

Manifestera för jämställdhet och mot våld tillsammans med oss!