25 november

2017-11-25

Ljusmanifestation för att uppmärksamma FN:s internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor

Idag på FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor manifesterar Kvinnojouren Kerstin tillsammans med andra jourer i Unizon för kvinnofrid. Vi hedrar och minns de kvinnor som under året mördats av män de haft en relation med.

Mäns våld mot kvinnor är ett av våra allra största samhälls- och folkhälsoproblem. Kampen för ett jämställt samhälle fritt från våld kommer att fortsätta ända till den dag då vi är i mål.