Utredare ser över insatser vid våld i nära relation

2017-02-21

Nils Öberg utreder insatser vid våld i nära relationer. 

Regeringen utser Nils Öberg till särskild utredare som ska se över återfallsförebyggande insatser riktade till män som inte är frihetsberövade och som har utsatt närstående kvinnor, barn eller andra närstående för våld. Utredaren och innehållet i direktiven presenteras av barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér på en presskonferens den 7 mars.