Över 700 kvinnor i upprop mot sexuellt våld i hemmet

2018-01-07
#bortabrahemmavärst är uppropet med modiga kvinnors erfarenheter av mäns sexuella våld och övergrepp i hemmet. 718 kvinnor har skrivit under uppropet, vilket SVT Nyheter har publicerat. Bakom underskrifterna finns både personer som själva drabbats av sexuellt våld i hemmet, närstående till utsatta och andra som bara vill se ett slut på våldet.
Skulden och skammen är alltid förövarens. Behöver du stöd? Du når Kvinnojouren Kerstin på stödtelefon 087670303 eller via mail, [email protected] Kvinnofridslinjen öppen dygnet runt på 020505050. Vid akut situation, ring alltid polisen på 112.
 
"Hemmet är den farligaste platsen för en kvinna att vistas på och vid allvarligare sexuellt våld är förövaren oftast offrets partner.
 
Vi lever i en värld där frihet från sexuellt våld ska vara en mänsklig rättighet. Verkligheten är dock en helt annan för alldeles för många människor. Verkligheten är att mäns sexuella våld mot kvinnor finns i samhällets alla rum och drabbar kvinnor från samhällets alla grupper. Verkligheten är att kvinnor inte ens är fredade från våld i sina egna hem – istället är det här de värsta övergreppen sker.
 
Han tjatar till sig sex. Han kallar dig hora och har åsikter om vad du har på dig. Han penetrerar dig medan du sover. Han tvingar dig till saker du inte vill göra. Det finns inga vittnen. Det är ditt ord mot hans. Kanske älskar du honom. Kanske är du i beroendeställning till honom. Kanske är du rädd för vad som ska hända om du säger ifrån.
 
Att våga berätta, att våga lämna, att våga anmäla är mycket att begära av alla kvinnor som blivit och just nu blir utsatta för sexuellt våld mellan hemmets fyra väggar. Av den anledningen vet vi också att mörkertalet i den redan skrämmande statistiken är brännande stort."

Läs artikeln i sin helhet här