Färre kvinnor dödas av sina män

2017-03-19

– All minskning av mäns våld är välkommen men jag tycker inte att man ska dra för stora växlar på att det minskar när det är såhär små tal. Vi ser samtidigt att övrig brottslighet som män utsätter kvinnor för ökar, säger Olga Persson, generalsekreterare på Unizon.

Idag publicerade Brå sin rapport om brottsutvecklingen i Sverige. Enligt Brå har mäns sexuella ofredanden, våldtäkter och andra sexualbrott mot kvinnor gått upp de senaste åren. 16 kvinnor dödades av en man de haft en relation med 2014 och 12 kvinnor 2015. 

Även om samhället lagt stora resurser på att minska mäns våld mot kvinnor återstår mycket att göra, anser Olga Persson.

– När det gäller dödligt våld mot kvinnor är det fortfarande så att vi inte har obligatoriska haveriutredningar när det händer. I många fall är förövaren redan före mordet känd av myndigheterna, vilket ger oss möjligheter att göra mycket mer för att skydda kvinnor och barn, säger hon.

– Våld är ett brott. Ändå ser vi fortfarande i dag att kvinnor och barn flyttas till skyddat boende - men ingen insats sätts in mot den misstänkte förövaren. Han blir inte anhållen och häktad och kontaktförbud beviljas inte, säger hon.

Läs artikeln här.