Farliga slutsatser om barn i vårdnadstvister

2017-03-19

Slutsatserna i betänkandet ”Se barnet” som utvärderat 2006 års vårdnadsreform är direkt farliga för alla de tusentals barn som utsätts för pappas våld mot mamma. Grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och barn saknas. Förslagen står i total motsats till de jämställdhetspolitiska målen och går helt emot regeringens ambition att föra en feministisk politik. Kassera betänkandet, skriver Unizon, MÄN, Sveriges kvinnolobby och Roks.

"Om man på riktigt vill hävda barns rätt att slippa utsättas för våld är den enda möjligheten att döma till ensam vårdnad och umgänge för föräldern, oftast mamman, som inte utövar våld. Att barns bästa skulle vara att umgås med en våldsutövande pappa är en omöjlighet."

Läs artikeln här.