#ordräddarliv - Lyfter våld i nära relationer på Lidingö

Några ord kan förändra allt. Ju fler vi är som bryter tystnaden kring våld i nära relationer, desto större möjlighet har vi att stoppa våldet. Som medmänniskor har vi alla ett ansvar. Vi måste våga se det som sker, vi måste våga visa omtanke och vi måste våga agera när någon i vår närhet utsätts för våld. Under 14 veckor kommer 7 ambassadörer lyfta olika budskap om våld i nära relationer.

 

Våra ambassadörer

Jesper Blomqvist - Våga lyssna

"Som vuxna har vi ett ansvar att lyssna på barnen, och ett ansvar att agera.

Kvinnojouren är ett bra stöd för de som utsätts för våld i nära relationer. Jag tror att många tycker det är svårt att berätta om en vardag som är fylld av våld, och då kan det vara enklare att öppna upp för någon som inte står så nära. Det är viktigt att få bekräftelse och bli trodd. På Kvinnojouren Kerstin Lidingö finns personer som har stor erfarenhet, som lyssnar och ger stöd.

Barn i familjer där pappan slår eller hotar blir väldigt utsatta. Som före detta fotbollsspelare tror jag att idrotten kan vara till hjälp. Träningen kan bli ett andningshål där man faktiskt kan få vara barn, och om man känner sig trygg i den miljön kanske man vågar prata med sin tränare eller någon annan vuxen. Som vuxna har vi ett ansvar att lyssna på barnen, och ett ansvar att agera."

Jesper Blomqvist, egenföretagare och fd fotbollsproffs

          

 

Hanna Hedlund - Våga se

”Kvinnor som utsätts för våld i en nära relation behöver stöd och hjälp att bryta isoleringen.

Då jag fick veta att Lidingö ligger över riksgenomsnittet när det gäller våld i nära relationer blev jag lite chockad. När man hör talas om den här sortens brott handlar det ofta om en bekants bekant, en bok eller en film. Men helt plötsligt är det nära. Och det är alldeles för enkelt att blunda för att det händer här, i vår närhet.

Vi måste börja se med andra glasögon. Att fråga hur någon har det handlar inte om att anklaga – det handlar om omtanke. Alla vuxna har ett ansvar, inte minst mot barnen som utsätts. Vi behöver bryta tystnaden. Vi måste finnas där, hjälpa till, våga se och våga fråga. Kvinnor som utsätts för våld i en nära relation behöver stöd och hjälp att bryta den isolering männen skapar kring dem."

Hanna Hedlund, sångerska och programledare