Hur vi kan hjälpa dig

Som utsatt

Är du i behov av stöd och hjälp? Om du lever i ett förhållande där du blir kränkt, kontrollerad, skrämd eller utsatt för våld ger vi dig stöd.

Kvinnojouren Kerstin Lidingö vänder sig till dig som identifierar dig som kvinna och som är utsatt för psykiskt, fysiskt, sexuellt, ekonomiskt/materiellt eller hedersrelaterat våld. Hos oss får du vara anonym och vi har tystnadsplikt. Vi lyssnar utan att döma eller ifrågasätta. All rådgivning är gratis.

Vi kan erbjuda:

  • Stödsamtal via telefon, chatt, personligt möte och i grupp
  • Stöd och råd vid kontakt med myndigheter, sjukvård, advokat etc
  • Praktiskt stöd beroende på behov

Som anhörig

Tror du att någon du känner kan vara utsatt? Behöver du hjälp och stöd i situationen? Hos oss kan du få råd, information och kunskap. Anhöriga, vänner och arbetskamrater är alltid välkomna att kontakta kvinnojouren. Ring polisen om du upplever att situationen är akut, exempelvis att fara för liv föreligger eller om ett barn far illa. 

Boende

Kvinnojouren Kerstin har inte ett skyddat boende i nuläget. Vi diskuterar möjligheter att kunna erbjuda skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och barn i framtiden. Under tiden hänvisar vi till Unizons övriga jourer som har skyddade boenden (länkat till rätt sida). Däremot kan vi just nu erbjuda tillfälliga och kortare boenden för dig som snabbt behöver lämna en relation, men inte behöver ett utökat personskydd. utan skydd.

SE VÅRT INFORMATIONSMATERIAL HÄR 


Om Kvinnojouren Kerstin Lidingö

Kvinnojouren Kerstin Lidingö grundades 2010. Tre av jourens grundare bär namnet Kerstin, vilket även har givit namn åt vår kvinnojour. Kvinnojouren Kerstins uppgift är att ge stöd till kvinnor och barn som utsatts för våld och vägleda dem vidare till rätt instanser. Vi vill även sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor, vilket är ett stort men fortfarande dolt samhällsproblem. Vi arbetar förebyggande, genomför kunskapshöjande insatser och samverkar med myndigheter, intresseorganisationer och allmänhet för att stoppa våldet. Kvinnojouren Kerstin är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Ett tjugotal volontärer bedriver verksamheten på helt ideell basis.Verksamheten finansieras framför allt genom bidrag från Lidingö stad och Socialstyrelsen.Kvinnojouren Kerstin är ansluten till Unizon som samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Finansiering

För att kunna hjälpa ännu fler behöver vi ditt stöd.

Vi är en ideell förening som bedriver verksamheten utifrån bidrag. Kvinnojouren tar tacksamt emot donationer från företag och privatpersoner. Vi välkomnar alla bidrag, stora som små till bankgiro 688-3920. Tack för ditt stöd!

Stöd oss

Hur vi hanterar personuppgifter

Den privata integriteten är viktig för oss. Läs mer om hur Kvinnojouren Kerstin hanterar personuppgifter enligt GDPR.