Hur vi kan hjälpa dig

Du är inte ensam. Med rätt stöd finns möjlighet till en trygg framtid fri från övergrepp och våld. Kvinnojouren Kerstin Lidingö ger stöd och rådgivning till dig som är utsatt för fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt eller hedersrelaterat våld. Våra volontärer har god förståelse för din situation. Vi är vana vid att lyssna och stödja. Du kan vara anonym och vi har tystnadsplikt, vilket betyder att ingenting av det du berättar förs vidare. Anhöriga, vänner, kollegor, myndigheter och andra berörda parter kan också vända sig till jouren för information och rådgivning.

 

 

Läs mer

Dölj dina spår på webben

Om du inte vill att nästa person som sitter vid din dator ska kunna se ditt besök på denna sida, eller andra sidor som du har besökt, kan du ta bort dessa ur sökhistoriken. 

LÄS MER

Årsmöte 14 april 2021

Alla medlemmar i Kvinnojouren Kerstin kallas till årsmöte den 14 april kl 18.30-21.30.

Pga rådande omständigheter genomförs mötet med stöd det digitala mötesverktyget Teams.
Inbjudan har skickats ut via mail.

Om du är medlem men inte fått inbjudan ber vi dig att kontakta jouren senast 27 mars, 
[email protected] så mailar vi inbjudan och årsmöteshandlingar.

Varmt välkommen!
För styrelsen
Ingegerd Smedensjö ordf

Vad är våld?

Ett knytnävslag rakt i magen. Försök att tränga in i dig när du sover. Att din sambo spelar bort din lön. Att du inte får lämna lägenheten utan hans lov. Eller att bli kallad värdelös, varje dag. Allt det klassas som våld.

Fysiskt våld

 • Knuffar, slag, och fasthållning 
 • Stryptag 
 • Attackera någon med ett tillhygge

LÄS MER

Psykiskt våld

 • Direkta eller indirekta hot och förlöjliganden
 • Falska anklagelser eller förhör
 • Isolering

LÄS MER

Sexuellt våld

 • Sexuella kränkningar eller övergrepp
 • Påtvingade sexuella handlingar
 • Våldtäkt

LÄS MER

Ekonomiskt och materiellt våld

 • Avsiktlig förstörelse av ägodelar
 • Förvägras oberoende
 • Inte tillåtas ha kontroll över den egna ekonomin

LÄS MER

Försummelse

 • Ett aktivt försvårande av vardagen
 • Bristande hjälp och omvårdnad
 • Fysiskt våld mot delar av kroppen som redan gör ont

LÄS MER

Social utsatthet

 • Frihetskränkningar och inte att få delta vid sociala aktiviteter
 • Begränsning av livsutrymme
 • Ökat beroende till förövaren

LÄS MER

Stöd oss

Vi alla kan spela en viktig roll i att få slut på våldet!

Bli volontär

Bli medlem

Skänk pengar