Våldet går inte i pension

2019-06-15

Den 15 juni är det FN:s världsdag om våld och övergrepp mot äldre. Dagen syftar till att lyfta medvetenheten kring ett tabubelagt och svårt ämne.

Världsdagen den 15 juni är instiftad för att öka medvetandet om våld mot äldre. Ett första viktigt steg är att våga prata om att våld mot äldre förekommer. Genom att öka medvetenheten förbättras också möjligheten att stödja våldsutsatta och deras anhöriga.

Det är svårt att föreställa sig att någon kan slå en äldre person - eller att äldre själva slår. Men i själva verket är det inte särskilt ovanligt att äldre utsätts för våld och övergrepp i nära relationer.

I sitt eget hem kan äldre utsättas för våld av en partner, ett barn eller barnbarn, och på ett äldreboende kan en granne eller personal vara förövare. Våld handlar om mycket mer än slag och sparkar. Till exempel är hot och kränkningar, ekonomiskt utnyttjande, sexuella övergrepp och vanvård också våld. Många äldre är i beroendeställning både socialt och ekonomiskt.

Våldet går inte i pension och det är viktigt att synliggöra äldres utsatthet och rätt till stöd.