Välj att sluta

2018-01-19

Välj att sluta är namnet på en kampanj som Länsstyrelsen tagit initiativ till och där Lidingö är en av deltagande kommuner. Syftet är att förebygga våld i nära relationer och kampanjen vänder sig direkt till våldsutövaren.

Bara 3,9 procent av våldet i nära relationer anmäls till polisen, och få av anmälningarna leder till åtal och fällande dom. Dessutom beräknas mäns våld mot kvinnor kosta staten miljardbelopp varje år. För att åstadkomma en långsiktig förändring krävs att de personer som utövar våld slutar. Därför satsar nu Länsstyrelsen i Stockholm, tillsammans med en rad andra aktörer, på att få de som brukar våld att självmant söka hjälp för att förändra sitt beteende.

– Givetvis ska personer som utsätts för våld få stöd och skydd, men vi kan inte längre blunda för orsaken till problemet. För att nå förändring måste vi även fokusera på behandling av våldsutövaren som kan vara både en man och en kvinna. Vi vet att det finns en problematik med våld i nära relationer även här på Lidingö, säger Marina Florin, samordnare våld i nära relationer i Lidingö stad.

Kampanjen genomförs inom ramen för Operation kvinnofrid, och har bekostats av Länsstyrelsen i Stockholm. På kampanjens webbplats valjattsluta.selänk till annan webbplats finns information om var man kan vända sig för att få hjälp att ändra ett våldsamt beteende.

Även på stadens webbplat under Akut hjälp finns information om var man kan vända sig om man önskar stöd och hjälp gällande våld i nära relationer.

Läs artikeln i sin helhet här

Behöver du eller någon i din närhet komma i kontakt med Kvinnojouren Kerstin? 

Maila [email protected] eller ring vår stödtelefon, 08 767 03 03. För mer information och öppettider, se vår hemsida: http://kvinnojourenkerstinlidingo.se/om-oss.

I akuta situationer, ring Polisen på telefonnummer 112. Kvinnofridslinjen ger stöd dygnet runt på 020 50 50 50.