Att införa Huskurage - så här går det till

2018-09-20

Kvinnojouren Kerstin i samarbete med Lidingö stad påbörjar arbetet med att införa Huskurage på Lidingö. Huskurage är en enkel policy som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa. Nu hoppas vi att policyn ska få stor spridning genom bostadsbolag, bostadsrättföreningar, hyresgästföreningar och bland villaägare på Lidingö. 

Att införa Huskurage är enkelt. Det kostar ingenting att införa Huskurage där du bor, men det kan kosta liv att låta bli.

Så här gör du: 
  • Skriv ut en policy, lämna den till din styrelse, förening eller hyresvärd.  

  • Här kan du ladda ned en affisch som du kan sätta upp där du bor. Det finns även möjlighet att anpassa affischen själv utifrån er grafiska profil. Här hittar du en mall som är fri att använda. Lägg gärna till kontaktuppgifter till Kvinnojouren Kerstins stödtelefon och Lidingö stads jourtelefon så boende vet var de ska vända sig om de behöver stöd och hjälp. Andra telefonnummer som är bra att ha med är till exempel Origo (hedersrelaterat våld), BRIS och Nationella Kvinnofridslinjen

  • Att anta en policy kan göras på många olika sätt. Det kan göras genom beslut i styrelsen, genom beslut på årsstämma eller genom att bostadsbolaget fattar beslutet om att införa Huskurage där du bor. Sedan gäller det att agera!

  • När beslutet är taget, sätts policyn upp i trapphus och information delas ut till alla boende.

  • Vi önskar att det görs av omsorg och omtanke om dina grannar. Genom att visa omsorg när du hör eller ser något som gör dig orolig, så kan du rädda liv och förhindra våld. Du kan också få en trevlig pratstund med dina grannar om det visar sig att det var något helt annat än det du föreställde dig när du gick till grannens dörr.

  • Om du känner stark oro eller rädsla – knacka på och gå därifrån, ta hjälp av fler och ring polisen!
Vi hjälper er!

Lidingö stads samordnare för våld i nära relation och Kvinnojouren Kerstin hjälper gärna till med införandet av Huskurage där du bor.

Har du frågor, feedback eller vill att vi föreläser hos er, tveka inte att höra av er till oss på [email protected].


Källa: Huskurage.se